PFR

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programów rządowych
„Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”
udzielonych przez PFR SA.